Home

Groene vergezichten, akkers, boomgaarden, bospaden, hoge dijken, vaarten, oude en nieuwe boerderijen plus een verschei­denheid aan bedrijven: Flevoland. U woont in een bijzondere gebied! U vindt het ook zo belangrijk dat uw kinderen straks nog steeds kunnen genieten van de groene wijdsheid van dit karakteristieke landschap van Flevoland? Precies om die reden is het Streekfonds Flevoland opge­richt. Bedoeld om het gebied met privaat geld duurzaam te ontwikkelen en aantrekkelijk te hou­den voor iedereen.

Streekfonds Flevoland

Streekfonds Flevoland wil een bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie. Door het verwerven van financiële middelen kunnen projecten en initiatieven in Flevoland mogelijk worden gemaakt.
 

Onafhankelijkheid

Streekfonds Flevoland is een onafhankelijke stichting die zich gesteund weet door de sympathie van Provincie Flevoland. Tevens zijn Flevo Landschap en Landschapsbeheer Flevoland nauw betrokken bij dit fonds. Streekfonds Flevoland is onafhankelijk van overheidssubsidie. Hierdoor kunnen wij duurzaam financieren en voorwaarden scheppen om uw project tot een succes te maken.