Missie

Missie Streekfonds Flevoland

In het voorjaar 2013 heeft het bestuur van Stichting Streekfonds Flevoland zich gebogen over de missie en visie van het streekfonds. Het streven is om jaarlijks deze notitie tegen het licht te houden, bij te schaven en te actualiseren.

Stichting Streekfonds Flevoland


MOTTO
(hoofdgedachte)
Geef meerwaarde aan het Flevolandse landschap


MISSIE
(waarom we bestaan)
Natuur, landschap en cultureel erfgoed, het is allemaal aanwezig in Flevoland. Streekfonds Flevoland wil natuurverenigingen, buurtschappen of organisaties bij nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie financieel ondersteunen. Om dit mogelijk te maken verwerft Streekfonds Flevoland gelden.