Organisatie

Bestuur

Streekfonds Flevoland is een stichting met een bestuur bestaande uit:

  • Ernst Cramer (voorzitter)
  • Geert Gielen (secretaris)
  • Martin Jansen (penningmeester)
  • Joke van de Grootevheen
  • Frans Loos

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54087244 en heeft een ANBI status.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer 851154335

Wilt u meer informatie over Streekfonds Flevoland, schroom dan niet te bellen met nummer 0320 286 111 of vul uw vraag in op het contactformulier.

 

Jaarrekening

‘Het bestuur van het Streekfonds heeft conform de statuten de jaarrekening 2012 vastgesteld. Het betrof de 1e jaarrekening (verlengd boekjaar). De jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014 zijn gecontroleerd door Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V. te Lelystad. Meeuwsen ten Hoopen heeft dit pro-deo gedaan. Het bestuur van Het Streekfonds Flevoland waardeert dit zeer.’

Vergoeding

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen i.v.m. het streekfonds gemaakte kosten.’ Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuursverslag 2013

Het Bestuur heeft in 2013 vijf keer vergaderd. De aandacht van het bestuur is in 2013 naast de aandacht voor verdere strategische profilering uitgegaan naar het beoordelen van de projecten. In het verslagjaar zijn 24 projecten ingediend. Daarvan zijn er 14 goedgekeurd en per 31 december 2013 in uitvoering. 10 projecten voldeden niet aan de criteria en zijn derhalve afgewezen. Bekijk het volledige verslag.

Communicatie en Profilering

Het Bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd. De aandacht van het bestuur is in 2014 naast de aandacht voor verdere strategische profilering uitgegaan naar het beoordelen van de projecten. In het verslagjaar zijn 21 projecten ingediend en beoordeeld. Daarvan

Bestuursverslag 2014 – Stichting Streekfonds Flevoland

zijn er 8 goedgekeurd en in uitvoering. 13 projecten voldeden niet aan de criteria en zijn derhalve afgewezen.

Communicatie en Profilering

Naast de beoordeling van projecten is door het Bestuur een communicatieplan vastgesteld en is extra aandacht uitgegaan naar de marketing van het Streekfonds. Het Bestuur heeft dit jaar verschillende keren een strategische discussie gevoerd omtrent de verdere professionalisering van het Streekfonds (Streekfonds 2.0) In het verslagjaar is een motto document opgesteld. Zie ook het bestuursverslag van 2014.