Organisatie

Bestuur

Streekfonds Flevoland is een stichting met een bestuur bestaande uit:

  • Ernst Cramer (voorzitter)
  • Geert Gielen (secretaris)
  • Martin Jansen (penningmeester)
  • Joke van de Grootevheen
  • Frans Loos

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54087244 en heeft een ANBI status.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer 851154335

Wilt u meer informatie over Streekfonds Flevoland, schroom dan niet te bellen met nummer 0320 286 111 of vul uw vraag in op het contactformulier.

 

Jaarrekening

‘Het bestuur van het Streekfonds heeft conform de statuten de jaarrekening 2016 vastgesteld.  Het financieel verslag 2016  is gecontroleerd door Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V. te Lelystad. Meeuwsen ten Hoopen heeft dit pro-deo gedaan. Het bestuur van Het Streekfonds Flevoland waardeert dit zeer.’

Vergoeding

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen i.v.m. het streekfonds gemaakte kosten.’ Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuursverslag 2016

Het Bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd. De aandacht van het bestuur is in 2016 naast de aandacht voor verdere strategische profilering uitgegaan naar het beoordelen van de projecten. Bekijk het volledige verslag.