Strategie

Hoe willen we dit bereiken

Om haar missie te kunnen vervullen heeft Streekfonds Flevoland twee verschillende doelstellingen. De eerste is de bekendheid van het fonds als merknaam voor natuurprojecten in de provincie Flevoland neer te zetten en stimulator te zijn voor burgeninitiatieven.
De tweede zijn de contacten richting sponsoren. Deze groepen – en vooral ook de medewerkers in deze instellingen - dienen goed voorzien te worden van informatie.
Tevens zal de mogelijkheid worden onderzocht het bedrijfsleven te interesseren met doel de naamsbekendheid van Streekfonds Flevoland verder uit te breiden.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de diverse publiciteitskanalen waaronder website, persberichten, nieuwsbrieven, flyers en social media.

Voor zowel de eerste groep – de bevolking en natuurverenigingen - als de tweede groep – de geldverstrekkers – zijn goede profielbeschrijvingen één van de manieren om informatie over het Streekfonds op de juiste wijze en bij de juiste personen te laten landen. Het uiteindelijke streven is, dat ze jouw ‘ambassadeur’ worden.

Interessant kan zijn om juist buiten de geijkte publiciteitskanalen te treden. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden en acties die voor alle betrokken partijen een ‘win-win’ situatie opleveren.

Juli 2013