Streekrekening

Eenvoudig concept

De Rabo Streekrekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de Rabobanken in Flevoland een bedrag ter grootte van 5% van de uitgekeerde rente doneert aan een goed doel: het Streekfonds Flevoland. De rekeninghouder kan desgewenst een zelfde gebaar maken door ook van zijn rente aan het streekfonds te doneren.

 

Maatschappelijke rol

Bekend is dat de overheid steeds minder geld beschikbaar stelt voor natuurontwikkeling. Streekfonds Flevoland wil voorkomen dat er daardoor een hiaat ontstaat in het schitterende gebied van ons Flevolandse Landschap. Streekfonds Flevoland ziet het als haar maatschappelijk rol om de toekomst gewaarborgd te houden. Natuur dient een grote plaats te blijven innemen in onze samenleving.

Rabo Streekrekening

Niet alleen zakelijke klanten, ook instellingen, gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen, e.d. kunnen gebruik maken van de Rabo Streekrekening. Voor deze instanties is de Streekrekening een passende mogelijkheid om financiële reserves op een maatschappelijk verantwoorde wijze te laten renderen.